Підручники онлайн
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


2.3.2. Види податків та їхні характеристики

2.3.2. Види податків та їхні характеристики

   Можливі різні класифікації податків залежно від тих ознак, які покладено в основу порівняння.
   За ознакою суб'єкта оподаткування податки поділяються на дві групи:
   — прямі податки;
   — непрямі податки.
   Податки прямі — це обов'язкові нормативні платежі з прибутку або доходу працівника, спадщини, землі, будівель тощо. Ці податки стягуються в процесі придбання та накопичення матеріальних благ (прибутковий податок, податок на майно та ін.).
   Податки непрямі — це податки, які включаються в ціну товарів або тарифів на послуги. Вони не відраховуються прямо з доходів працівника (власника), а виплачує їх підприємство (податок на додану вартість, акцизи, мито, що стягується митними органами тощо).
   Непрямі податки зручні в застосуванні. Для них характерна простота вилучення, вони забезпечують регулярність надходжень до бюджету, стягнення цих податків не потребує досконалого, розвинутого податкового апарату.
   При стягненні непрямих податків виникають правовідносини, в яких беруть участь три суб'єкти: суб'єкт податку, носій податку і податковий орган.
   Суб'єкт податку — це виробник або продавець товару, який згідно із законом виступає як юридичний платник податку, тобто вносить до бюджету суму податку від реалізованого товару чи надання послуг.
   Носій податку — це фізична особа, споживач товару, в ціні якого міститься непрямий податок. Купуючи товари, споживач фактично стає платником податку. Таким чином, відбувається перекладення податків із суб'єкта на носія податку.
   Непряме оподаткування переважає в країнах, що розвиваються, для яких це основна форма мобілізації податкових надходжень до бюджету.
   В Україні за рахунок непрямих податків формується близько 45 % доходів бюджету.
   Об'єднання податків у систему передбачає можливість класифікувати їх згідно з чинним законодавством на такі види:
   — загальнодержавні податки та інші обов'язкові платежі,
   — місцеві податки, збори та інші обов'язкові платежі,
   До загальнодержавних податків та інших обов'язкових платежів належать:
   1) податок на додану вартість;
   2) акцизний збір;
   3) податок на прибуток підприємств;
   4) податок на доходи фізичних осіб;
   5) мито;
   6) державне мито;
   7) податок на нерухоме майно (нерухомість);
   8) плата (податок) за землю;
   9) рентні платежі;
   10) податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів;
   11) податок на промисел;
   12) збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету;
   13) збір за спеціальне використання природних ресурсів;
   14) збір за забруднення навколишнього природного середовища;
   15) збір до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення;
   16) збір на обов'язкове соціальне страхування;
   17) збір на обов'язкове державне пенсійне страхування;
   18) збір до Державного інноваційного фонду;
   19) плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності.
   Загальнодержавні податки та збори (обов'язкові платежі) встановлюються Верховною Радою України і справляються на всій території України.
   Види місцевих податків та зборів визначаються статтею 15 “Місцеві податки і збори (обов'язкові платежі)” Закону України від 25 червня 1991 р. “Про систему оподаткування” в редакції Закону від 18 лютого 1997 р. Порядок обчислення місцевих податків визначається Декретом Кабінету Міністрів України від 20 травня 1993 р. “Про місцеві податки і збори”.
   I. До місцевих податків належать:
   1) податок з реклами;
   2) комунальний податок.
   II. До місцевих зборів (обов'язкових платежів) належать:
   1) готельний збір;
   2) збір за припаркування автотранспорту;
   3) ринковий збір;
   4) збір за видачу ордера на квартиру;
   5) курортний збір;
   6) збір за участь у бігах на іподромі;
   7) збір за виграш на бігах на іподромі;
   8) збір з осіб, які беруть участь у грі на тоталізаторі на іподромі;
   9) збір за право використання місцевої символіки;
   10) збір за право проведення кіно- і телезйомок;
   11) збір за проведення місцевого аукціону, конкурсного розпродажу і лотерей;
   12) збір за проїзд по території прикордонних областей автотранспорту, що прямує за кордон;
   13) збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг;
   14) збір з власників собак.
   Місцеві податки і збори (обов'язкові платежі), механізми справляння та порядок сплати їх встановлюються сільськими, селищними, міськими радами відповідно до переліку і в межах граничних розмірів ставок, установлених законами України, крім збору за проїзд по території прикордонних областей автотранспорту, що прямує за кордон, який встановлюється обласними радами. При цьому збір за припарковку автотранспорту, ринковий збір, збір за видачу ордера на квартиру, збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг і збір з власників собак є обов'язковими Для встановлення сільськими, селищними та міськими радами за наявності об'єктів оподаткування або умов, з якими пов'язано запровадження цих податків і зборів. Суми місцевих податків та зборів (обов'язкових платежів) зараховуються до місцевих бюджетів у порядку, визначеному сільськими, селищними, міськими радами.
   Органи місцевої влади можуть також встановлювати додаткові пільги з оподаткування в межах сум, що надходять до їхніх бюджетів. Зокрема п. 2 ст. 26 “Про місцеве самоврядування” від 21 травня 1997 р. їм надано право приймати рішення про надання відповідно до чинного законодавства пільг із сплати місцевих податків та зборів. Крім сплати зазначених загальнодержавних та місцевих податків, в Україні передбачено відрахування платежів до Державного інноваційного Фонду, позабюджетних фондів фінансування галузевих та міжгалузевих науково-дослідних робіт з освоєння нових технологій і виробництва нових видів продукції, до Державного Фонду сприяння конверсії, до Фонду охорони праці та інших галузевих фондів.
   Залежно від платників можна зробити поділ податків.
   — з юридичних осіб;
   — із фізичних осіб;
   — змішаного складу, тобто такі податки, збори, інші обов'язкові платежі, які мають сплачувати як юридичні, так і фізичні особи, в тому числі й громадяни-підприємці (податок з власників транспортних засобів, митний збір, земельний податок та ін.)
   Слід зазначити, що поряд із встановленими видами податків та платежів, які застосовуються державою, в умовах фінансової нестабільності існує так званий інфляцінний податок. Діє він у тій ситуації, коли уряд покриває бюджетний дефіцит за рахунок друкування додаткової кількості грошей.
   Використання емісії грошей для фінансування бюджетного дефіциту є, по суті, прихованою формою оподаткування.
   Є навіть математична теорія утворення і динаміки інфляційного податку, є формули, що дають можливість підрахувати кількість грошей, які одержує уряд за рахунок грошової емісії.
   Для деяких підприємств така емісійна підтримка йде на користь, але тільки в тому разі, коли величина нових кредитів, одержаних у результаті грошової емісії, перевищує інфляційний податок. Для населення інфляційний податок завжди невідворотний, оскільки за його рахунок надається кредитна допомога окремим підприємствам.

   Контрольні запитання
   1. Що таке податкова система? Які складові включає в себе податкова система України?
   2. В чому різниця між обов'язковими платежами і податками?
   3. Назвіть основні види податків, дайте їм характеристику.

 
< Попередня   Наступна >