Підручники онлайн
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


Розділ II. ІНДИВІДУАЛЬНЕ ТРУДОВЕ ПРАВО

Розділ II. ІНДИВІДУАЛЬНЕ ТРУДОВЕ ПРАВО

Глава 7. ТРУДОВИЙ ДОГОВІР
§ 7.1. Поняття трудового договору та його характеристика у сучасний період
§ 7.2. Сторони трудового договору
§ 7.3. Зміст трудового договору
§ 7.4. Порядок укладення трудового договору
§ 7.5. Види трудового договору (частина 1) (частина 2)
§ 7.6. Зміна умов трудового договору
§ 7.7. Припинення трудового договору (частина 1) (частина 2)

Глава 8. РОБОЧИЙ ЧАС
§ 8.1. Поняття та види робочого часу
§ 8.2. Режим робочого часу
§ 8.3. Надурочна робота
§ 8.4. Чергування
§ 8.5. Облік робочого часу

Глава 9. ЧАС ВІДПОЧИНКУ
§ 9.1. Поняття та види часу відпочинку
§ 9.2. Відпустки, їх види та порядок надання

Глава 10. ОПЛАТА ПРАЦІ
§ 10.1. Соціально-економічні аспекти оплати праці та її реформа в Україні
§ 10.2. Правове визначення поняття оплати праці. Структура і функції заробітної плати
§ 10.3. Сфери регулювання оплати праці
§ 10.4. Організація оплати праці на підприємствах
§ 10.5. Нормування праці
§ 10.6. Тарифна система
§ 10.7. Системи оплати праці
§ 10.8. Преміювання працівників
§ 10.9. Доплати і надбавки
§ 10.10. Гарантійні виплати і доплати
§ 10.11. Право працівника на оплату праці та його захист

Глава 11. ДИСЦИПЛІНА ПРАЦІ
§ 11.1. Поняття трудової дисципліни та методи її забезпечення
§ 11.2. Внутрішній трудовий розпорядок
§ 11.3. Основні трудові обов'язки сторін трудового договору
§ 11.4. Заохочення у трудовому праві

Глава 12. ДИСЦИПЛІНАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
§ 12.1. Юридична відповідальність за порушення трудової дисципліни
§ 12.2. Загальна дисциплінарна відповідальність
§ 12.3. Спеціальна дисциплінарна відповідальність

Глава 13. МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ
§ 13.1. Поняття та загальна характеристика матеріальної відповідальності
§ 13.2. Підстава та умови матеріальної відповідальності
§ 13.3. Види матеріальної відповідальності працівників
§ 13.4. Колективна (бригадна) матеріальна відповідальність працівників
§ 13.5. Визначення розміру шкоди та порядок її відшкодування
§ 13.6. Матеріальна відповідальність власника за шкоду, заподіяну працівникові

Глава 14. ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я ПРАЦІВНИКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ
§ 14.1. Поняття охорони здоров'я на виробництві та її правове забезпечення
§ 14.2. Гарантії прав працівників на охорону здоров'я на виробництві
§ 14.3. Організація охорони здоров'я та працездатності працівників на підприємстві
§ 14.4. Спеціальні правила охорони здоров'я та працездатності на важких, небезпечних та шкідливих роботах
§ 14.5. Охорона здоров'я жінок, неповнолітніх і осіб зі зниженою працездатністю
§ 14.6. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій, пов'язаних з виробництвом
§ 14.7. Загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків та професійних захворювань

Глава 15. ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ І ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ
§ 15.1. Продуктивність праці та кваліфікація працівника: правовий аспект
§ 15.2. Правові питання організації виробничого навчання
§ 15.3. Пільги для працівників, які навчаються у середніх закладах освіти
§ 15.4. Пільги для працівників, які навчаються у професійно-технічних закладах освіти
§ 15.5. Пільги для працівників, які навчаються у вищих закладах освіти та аспірантурі

 
< Попередня   Наступна >