Підручники онлайн
Головна arrow Історія України arrow Матеріали з навчального предмету "Історія України"
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


Матеріали з навчального предмету "Історія України"
Назва
Україна і СНД
Західний напрям зовнішньої політики
Альтернативні варіанти геополітичної орієнтації України
Формування концепції зовнішньополітичного курсу
Роль національної ментальності в житті суспільства
Характерні ознаки релігійного життя наприкінці 80-х — на початку 90-х років
Основні тенденції розвитку сучасної української культури
Специфіка взаємодії культури і суспільства в умовах перехідного періоду
Реалізація нового соціально-економічного реформаційного курсу і його наслідки (друга половина 1994 — 2005 р.)
На шляху творення національної економіки (1991 — перша половина 1994 р.)
Формування багатопартійності
Конституційний процес
Становлення владних структур в 90-х роках
Стартові умови розгортання державотворчого процесу
Етапи перебудови та її наслідки для України
Головні чинники, що зумовили процес перебудови
Дисидентський рух
Духовний розвиток суспільства: ідеологічний диктат
«Стабілізація» і закритість суспільно-політичного життя
Соціально-економічний розвиток УРСР
Духовне життя в Україні: основні тенденції і характерні ознаки
Соціально-економічний розвиток України в 50-х роках
Суспільно-політичне життя і політична боротьба в УРСР
Культурно-ідеологічні процеси в Україні у повоєнний період
Масові репресії радянського режиму проти населення Західної України. Операція «Вісла»
Боротьба ОУН—УПА з радянською репресивною машиною
Радянізація західних областей України
Рівень життя і побуту населення в повоєнний період
Особливості процесу відбудови народного господарства України
Зовнішньополітична діяльність УРСР
Повоєнні адміністративно-територіальні зміни
Визволення України від німецько-фашистських загарбників
Збройна боротьба формувань ОУН—УПА в 1941—1944 pp.
Радянський партизанський рух на окупованій території України
Встановлення фашистського окупаційного режиму
Місце України у планах фашистів
Напад Німеччини на СРСР, невдачі Червоної армії в боях на території України 1941—1942 pp.
Входження західноукраїнських земель до складу СРСР
Роль «українського питання» в німецько-радянському зближенні. Пакт Молотова—Ріббентропа
Українське питання в міжнародній політиці напередодні Другої світової війни. Проголошення автономії Карпатської України
Українські землі в складі Чехословаччини
Українські землі в складі Румунії
Українські землі в складі Польщі
Україна і процес формування тоталітарного режиму в СРСР
Політика коренізації: українізація і розвиток національних меншин
Культурне будівництво у 20—30-ті роки
Колективізація сільського господарства. Голод 1932—1933 pp.
Індустріалізація: завдання, труднощі, характерні ознаки, особливості і наслідки
Утворення Радянського Союзу. Остаточна втрата Україною незалежності
Нова економічна політика
УСРР на початку 20-х років
Радянсько-польська війна та Україна
Україна в другій половині 1919 — на початку 1920 р.
Політика радянської влади в Україні 1919 р.
Західноукраїнська Народна Республіка
Директорія УНР
Гетьманат П. Скоропадського
Проголошення Української Народної Республіки. Війна Радянської Росії проти УНР
Проголошення автономії України
Лютнева революція в Росії та її вплив на Україну
Поява модерністської течії в українській культурі на рубежі XIX і XX ст.
Українські землі в роки Першої світової війни
Західноукраїнські землі в другій половині XIX — на початку XX ст.
Україна в роки третьочервневої монархії (серпень 1907 — липень 1914 р.)
Україна в період першої російської революції 1905—1907 pp.
Національний рух на початку XX ст.
Соціально-економічний розвиток на початку XX ст.
Українська культура в другій половині XIX ст.
Соціально-економічний розвиток у пореформений період
Національний рух в другій половині XIX ст.
Ліберальний рух на межі 70—80-х років
Соціал-демократичний рух наприкінці XIX ст.
Народницький рух
Суспільні течії і рухи другої половини XIX ст.
Модернізаційні процеси в Російській імперії та Україна
Західноукраїнські землі під владою Австрійської імперії
Національне відродження в Україні. Кирило-Мефодіївське товариство
Суспільні рухи в першій половині XIX ст.
Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Російської імперії
Культура України наприкінці XVII — у XVIII ст.
Соціально-економічний розвиток наприкінці XVII —у XVIII ст.
Правобережна Україна наприкінці XVII — у XVIII ст.
Колоніальна політика Російської імперії щодо України у XVIII ст.
Українська державність наприкінці XVII — на початку XVIII ст.
Боротьба за возз'єднання Української держави (червень 1663 — вересень 1676 р.)
Громадянська війна і поділ козацької України на два гетьманства (вересень 1657 — червень 1663 р.)
Утворення Української гетьманської держави
Розгортання національно-визвольної війни (лютий 1648 — серпень 1657 р.)
Причини, характер, періодизація революції
Козацтво як впливовий чинник міжнародного життя
Козацько-селянські повстання наприкінці XVI — на початку XVII ст.
Запорозька Січ
Феномен козацтва: генезис, характерні ознаки та особливості
Культура України в XIV—XVI ст.
Церковне життя. Берестейська унія
Соціально-економічні процеси в XIV—XVI ст.
Утворення Кримського ханства і його експансія на українські землі
Люблінська унія
Польська експансія на українські землі наприкінці XIV — в середині XVI ст.
Приєднання українських земель до Великого князівства Литовського
Утворення, піднесення і занепад Галицько-Волинської держави
Походження і суть національного символу — тризуба
Характерні ознаки та особливості розвитку культури Київської Русі
Хрещення Русі
Етнічний розвиток в Київській Русі
Соціально-економічний розвиток Київської Русі
Політичний устрій Київської Русі
Монгольська навала і встановлення золотоординського іга
Політична роздрібненість Київської Русі (кінець XI — середина XIII ст.)
Піднесення і розквіт Київської Русі (кінець X — середина XI ст.)
Виникнення і становлення Давньоруської держави (кінець IX — кінець X ст.)
Походження Давньоруської держави
Східні слов'яни в VI—XI ст.
Скіфо-сарматська доба. Античні міста-держави Північного Причорномор'я
Початок формування людської цивілізації на території України